برچسب زده شده با: سرگرمی

سرگرمی اسم شهر بدون نقطه

اسم شهر و کشور بدون نقطه

اردیبهشت 24, 14030 698

به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، یکی از بازی های قدیمی که همه ما تجربه بازی کردن آن را داشته ایم بازی اسم و فامیل است. در این بازی یک حرف تعیین می شد و بر اساس ان حرف باید یک جدول شامل اسم، فامیل، نام شهر، نام کشور، نام غذا، نام شی و … را به خاطر اورده و در جدول می نوشتیم. هرکس زودتر جدول را پر می کرد برنده بازی بود. در بازی […]

×